آزمایشگاه IRAN ATEX

زیر مجموعه کارخانه ایران کولر

مجهزترین آزمایشگاه تست تجهیزات ضد انفجار در ایران متشکل از بهترین متخصصین مکانیک ، فیزیک و شیمی با سرپرستی آقای فریدون چراغپور

 • یکی از پیشرفته ترین آزمایشگاه های تست ، تجهیزات و قطعات EX در ایران با بهره گیری از تجهیزات ، تکنولوژی و دانش روز دنیا
 • انواع تست ها
 • 1- تست میکروسکوپی
 • 2- تست دکل ضربه
 • 3- تست میز ضربه
 • 4- تست نشت حرارتی
 • 5- تست شوک حرارتی
 • 6- تست شوک برودتی
 • 7- اتاق یا کابین باران به منظور IP
 • 8- تست فشار مرجع
 • 9- تست انفجار داخلی یا شعله گذر
 • 10- اتاق سمیلیتور یا شبیه سازی
 • پس ازاتمام آزمایش قطعه ، تست رپورت از جانب آزمایشگاه و سرتیفیکیت از طرف شرکت بازرسی ثالث مورد تایید وزارت نفت بر اساس شماره سریال قطعه و یا تجهیز صادر می گردد.

IRANATEX LABORATORY

TESTING EXPLOSION – PROOF & FLAME PROOF EQUIPMENT & PART

TYPE ES TESTS

MICROSCOPIC TEST

IMPACT RIG TEST

RIBRATION TABLE TEST

THERMAL LEAK TEST

REFRIGERATION LEAK TEST

RAIN CHAMPER TEST

REFRENCE PRESSURE TEST

INTERNAL EXPLOSON OF FLAME PASSING TEST SIMULATOR

تست شوک برودتی

Cryogenic shock test

تست میزه ویبره

Vibration table test

اتاق تست باران

Rhine Chamber

از ویژگی های اتاق تست باران Rhine Chamber آزمایشگاه تجهیزات ضد انفجار کارخانه ایران کولر به این اشاره کرد ، چنانچه قطعه الکتریکی باشد ، بطور هم زمان میتوان روشن نموده و EC خروجی آن را در فضای داخلی اتاق تست اندازه گیری و میزان رطوبت احتمالی نفوذ ی در ون قطعه را توسط گراف نمایش داده و ثبت میشود.

تست و تشخیص کلاس سیم پیچی الکتروموتورهای ضد انفجار

Testing and diagnosing the winding class of explosion-proof electric motors

باکس شوک حرارتی

Thermal shock box

تست آندوسکوپی صنعتی

Industrial endoscopy test

تست فشار مرجع یا انفجار داخلی قطعه

Reference pressure test

کپسول تست انفجار داخلی

Reference pressure test capsule

دکل ضربه آزاد مخصوص بررسی استحکام بدنه قطعات

Free Hummer Tower

در صورتیکه کمپرسور سیستم های تهویه مطبوع ضد انفجار شما به هر دلیل از کار افتاده و غیر قابل استفاده باشد .تحت هیچگونه شرایطی کمپرسورهای معمولی را جایگزین آن ننمائید.

و حتما از از کمپرسور های EX استفاده نمائید

به تصاویر زیر دقت کنید

If the compressor of your explosion-proof air conditioning system is out of order and unusable for any reason, do not replace ordinary compressors under any circumstances

Use explosion-proof compressors

Take a look at the pictures below